ЦРИС Студиорум
CRPRC Studiorum

Организациска структура

Денес, во својата структура Студиорум има 3 програми и една интердисциплинарна единица:

  • Новите медиуми и општеството (од 2002 година)
  • Здравствени политики и менаџмент (од 2003 година)
  • Човекови права (од 2009 година)
  • Интердисциплинарна методолошка единица (од 2009 година)

Студиорум - Организациска структура
Организациската структура можете да ја преземете тука.