ЦРИС Студиорум
CRPRC Studiorum

Тим

Неда Милевска Костова Неда Милевска Костова
Извршен директор
/ Раководител на Здравствени политики и менаџмент
Инфо
Александар Стамболиев Александар Стамболиев
Асистент, Здравствени политики и менаџмент
/ Специјалист за МиЕ
Инфо
Александар Манчевски Александар Манчевски
Раководител на Нови медиуми и општество
/ Специјалист за визуелизација
Инфо
Андријана Папиќ Манчева Андријана Папиќ Манчева
Специјалист за комуникација и медиуми
Инфо
Кристефер Стојановски Кристефер Стојановски (Скратено работно време)
Специјалист за епидемиологија / методологија
Инфо
Снежана Јанковиќ Снежана Јанковиќ
Координатор на теренска работа
/ Специјалист за квантитативна методологија
Инфо
Јасминка Радошевиќ Јасминка Радошевиќ
Административен асистент
Инфо
Мила Кузмановска Мила Кузмановска
Практикант
Инфо

Листа на експерти за Здравствени политики и менаџмент /
Методи за здравствени истражувања

Здравствени политики/ Јавно здравје

Неда Милевска Костова Неда Милевска Костова
Здравствени политики/ Здравје 2020/
Реформи во здравствениот систем
Контакт
Давид Гзиришвили Давид Гзиришвили
Здравствени политики/ Имунизација/ Социјални политики
Контакт
Марта Шчаф Марта Шчаф
Епидемиологија/ Здравје на Ромите
Контакт
Кристефер Стојановски Кристефер Стојановски
Епидемиологија/ Здравје на Ромите
Контакт

Истражување на здравствените услуги

Голубинка Бошевска Голубинка Бошевска
Антимикробна резистенција
Контакт
Никола Пановски Никола Пановски
Антимикробна резистенција
Контакт
Кристина Христова Кристина Христова
Антимикробна резистенција
Контакт
Проф. д-р Борислав Каранфилски Проф. д-р Борислав Каранфилски,
Јодна дефициенција
Контакт
Елизабета Зисовска Елизабета Зисовска
Квалитет на здравствени услуги/ Неонатологија
Контакт
Владимир Димковски Владимир Димковски
Здравствено осигурување
Контакт
Наташа Теовска Митревска Наташа Теовска Митревска
Дерматологија/ Јавно здравје
Контакт
Катерина Дамевска Катерина Дамевска
Дерматологија
Контакт
Ленче Неловска Ленче Неловска
Дерматологија/ Геронтологија
Контакт
Лидија Бисерковска Атанасовска Лидија Бисерковска Атанасовска
Дерматологија
Контакт

Здравје на Ромите

Несиме Салиоска Несиме Салиоска Контакт
Сарита Јашарова Сарита Јашарова Контакт
Марта Шчаф Марта Шчаф
Епидемиологија/ Здравје на Ромите
Контакт
Кристефер Стојановски Кристефер Стојановски
Епидемиологија/ Здравје на Ромите
Контакт

Листа на експерти за
Комуникации/ Нови медиуми и општество

Комуникации

Томе Груевски Томе Груевски
Комуникологија/ Конвенционални медиуми
Контакт
Андријана Папиќ Манчева Андријана Папиќ Манчева
Веб-содржина и односи со јавност
Контакт
Ненад Марковиќ Ненад Марковиќ
Истражување на граѓанското општество
Контакт
Ристо Иванов Ристо Иванов
Технологии и обука за управување со знаења
Контакт

Визуелизација и користење на нови медиуми

Александар Манчевски Александар Манчевски
Развој на веб-платформи
Контакт
Петар Милевски Петар Милевски
Развој на веб-базирани алатки
Contact

Поранешни соработнички и соработници на Студиорум

 • М-р Билјана Котевска – август 2009 година – јуни 2014 година
 • М-р Кумјана Новакова – ноември 2011 година – септември 2014 година
 • М-р Дејан Лазаров – 2006 година – 2009 година
 • М-р Ирина Луческа – септември – декември 2007 година
 • М-р Ивана Томовска – септември 2008 година – август 2010 година
 • М-р Александар Стамболиев – септември 2008 година – декември 2011 година
 • Д-р Борче Ефремов – јануари – мај 2009 година
 • Филип Геровски – октомври 2009 година – март 2012 година
 • Биљана Крстевска – октомври 2009 година – август 2010 година
 • Д-р Марија Гулија – октомври 2009 година – септември 2010 година
 • Даринка Теохарова – септември – декември 2010 година
 • М-р Александар Цеков – декември 2010 година – мај 2011 година
 • Владимир Ников – мај 2011 година – март 2012 година
 • М-р Димитар Николовски – декември 2011 година – ноември 2012 година

Практиканти

 • М-р Кристефер Стојановски, Фулбрајт соработник – октомври 2013 година – јуни 2014 година
 • Антонио Михајлов – јули – август 2014 година
 • М-р Иван Тороманоски – декември 2007 – март 2008
 • М-р Ивица Крзнариќ – април – јули 2008 година
 • Мичо Толески – април – јуни 2008 година