ЦРИС Студиорум
CRPRC Studiorum
15.09.2014 Здравствени политики и менаџмент

Успешен старт на процесот на самопроценка на јавно-здравствените операции во Македонија

Процесот на самопроценка на јавно-здравствените операции во Македонија отпочна со тридневна работилница во Охрид, во присуство на експерти од СЗО и владини претставници, чинители од здравствениот и другите сектори од Македонија ги оценуваа јавно-здравствените операции со помош на алатката на СЗО за самопроценка.

Здравствени политики и менаџмент

Заедничка сесија на Студиорум, ЗМЈИЕ и СЗО Европа на 17. Европски форум за здравје Гаштајн

Европскиот форум за здравје Гаштајн е водечкиот настан за здравствени политики во Европската унија. Неговото 17-то издание ќе се одржи во почетокот на октомври, а меѓу најавените речиси 600 експерти ќе бидат и претставници на СЗО Европа, ЗМЈИЕ и Студиорум.

24.12.2008 ЗПМ ПроектиПроекти

Промоција на толковникот по јавно здравство

Толковникот по јавно здравство беше презентиран на Регионалната конференција за развој на едукација во јавното здравство, која се одржа во Охрид од 18 до 21 мај 2006 година. Ова е една од првите книги за јавно здравство во земјата, која цели да го помогне разбирањето на главните концепти за јавното здравство.

Здравствени политики и менаџментЗПМ ПроектиПроекти

Објавен превод на македонски јазик на книгата „Новото јавно здравство“

Преводот на книгата „Новото јавно здравство“ на Теодор Х. Тулчински и Елена А. Варавикова (Академски печат, 2000) е првиот официјален учебник на Центарот за постдипломски студии на Школата за јавно здравство, Факултет за медицина при Универзитетот во Скопје.Page 1 of 11