ЦРИС Студиорум
CRPRC Studiorum
26.12.2008 Здравствени политики и менаџментПубликации

Објавен е Прирачникот за предавачи, истражувачи и здравствени работници

Книгата Менаџмент во практиката на здравствената заштита е збирка од 45 модули напишани од 49 автори од 8 земји. Овие модули ги покриваат областите јавно здравје, циклус на менаџмент (планирање, имплементација и евалуација), технологија и интервенции, организација на здравствена заштита и здравствени сервиси, промени, лидерство и други полиња на здравствена заштита.

24.12.2008 ЗПМ ПроектиПроекти

Промоција на толковникот по јавно здравство

Толковникот по јавно здравство беше презентиран на Регионалната конференција за развој на едукација во јавното здравство, која се одржа во Охрид од 18 до 21 мај 2006 година. Ова е една од првите книги за јавно здравство во земјата, која цели да го помогне разбирањето на главните концепти за јавното здравство.

Здравствени политики и менаџментЗПМ ПроектиПроекти

Објавен превод на македонски јазик на книгата „Новото јавно здравство“

Преводот на книгата „Новото јавно здравство“ на Теодор Х. Тулчински и Елена А. Варавикова (Академски печат, 2000) е првиот официјален учебник на Центарот за постдипломски студии на Школата за јавно здравство, Факултет за медицина при Универзитетот во Скопје.Page 1 of 11