ЦРИС Студиорум
CRPRC Studiorum
12.06.2013 Програма за човекови праваПубликации

Студиорум серија коментари на случаи и прегледи за Човекови права

ЦРИС Студиорум започнува со објавување на серија коментари на случаи и прегледи за важни елементи во развојот на Човековите права на глобално ниво, но и на оние кои се директно врзани за Македонија.

28.03.2013 Новите медиуми и општеството

„ЈутЛИНК“ започнува: Локална работилница во Скопје

Замислен како четиригодишен проект којшто се фокусира на дел од клучните предизвици за стабилноста и мирот на Балканот, „ЈутЛИНК: Поврзување на иноватори кои делуваат за промена“ поддржува група млади луѓе коишто посветено работат кон прекугранично градење доверба и носење позитивни општествени промени. Со цел да ги остварат зацртаните проектни цели, „Интерњуз“ и шесте партнери организираа еднодневни работилници во секоја од земјите на партнерските организации.

27.02.2013 ВестиНовите медиуми и општеството

„ЈутЛИНК“: Повик за пријавување на локална работилница

„Интерњуз“–Босна и Херцеговина и партнерите од регионот отпочнаа со спроведување на проектот „ЈутЛИНК: Поврзување на иноватори кои делуваат за промена“.
Фокусирајќи се на нетолеранцијата и дискриминацијата како едни од најголемите предизвици за стабилноста и мирот на Балканот, проектот поврзува млади луѓе од шест земји во регионот овозможувајќи им, притоа, да создадат нови он-лајн социјални платформи и основа за оф-лајн соработка на локално ниво.

18.01.2012 Програма за човекови права

ЦРИС Студиорум придонесе во консултациите на ЕК за родов дисбаланс во управните одбори во ЕУ

ЦРИС Судиорум и група поединци учествуваа со придонес во консултациите на ЕК за родов дисбаланс во управните одбори во ЕУ.

17.01.2012 Програма за човекови праваВестиПубликации

Студија и краток извештај за ефективното политичко учество во локалната самоуправа

ЦРИС Студиорум ги објави Студијата и Краткиот извештај за ефективното политичко учество на помалите етнички заедници на локално ниво во Република Македонија.

15.11.2010 Вести

Почеток на проектот „Поминување на бариерата од 20%“

ЦРИС Студиорум отпочна со реализација на проектните активности предвидени со проектот „Ефективно учество на помалите етнички заедници во Македонија: поминување на бариерата од 20%”. Целта на проектот е да даде критичка оценка на влијанието на Охридскиот рамковен договор врз правата на помалите етнички заедници, a во предвечерието на десетгодишнината од неговото потпишување.

28.05.2010 Програма за човекови праваПубликации

Кратка информација за усвоениот закон за спречување и заштита од дискриминација

Оваа кратка информација го разгледува Законот за спречување и заштита од дискриминација усвоен од Собранието на Република Македонија на 8 април 2010 година, а објавен во Службен весник број 50 на 13 Април 2010 година. Page 1 of 11