ЦРИС Студиорум
CRPRC Studiorum
15.09.2014 Здравствени политики и менаџмент

Заедничка сесија на Студиорум, ЗМЈИЕ и СЗО Европа на 17. Европски форум за здравје Гаштајн

Европскиот форум за здравје Гаштајн е водечкиот настан за здравствени политики во Европската унија. Неговото 17-то издание ќе се одржи во почетокот на октомври, а меѓу најавените речиси 600 експерти ќе бидат и претставници на СЗО Европа, ЗМЈИЕ и Студиорум.

18.01.2012 Програма за човекови права

ЦРИС Студиорум придонесе во консултациите на ЕК за родов дисбаланс во управните одбори во ЕУ

ЦРИС Судиорум и група поединци учествуваа со придонес во консултациите на ЕК за родов дисбаланс во управните одбори во ЕУ.

23.01.2009 НастаниЗдравствени политики и менаџмент

Извештај од 3тиот состанок на самитот за цервикален рак во Европскиот парламент

Две и пол години по лиценцирањето од страна на Европска комисија на вакцина против ХПВ, причината за цервикалниот рак, само 15 европски земји имаат спроведено национални програми за вакцинација. Ова беше еден од главните наоти на 3-тиот состанок на самитот за цервикален рак кој се одржа во Европскиот параламент на 21 јануари, како дел од Европската недела за превенција на цервикален рак (18-24 јануари 2009).Page 1 of 11