ЦРИС Студиорум
CRPRC Studiorum
21.07.2015 Здравствени политики и менаџментВести

СЗО Европа го објави Извештајот од меѓународната работилница за антимикробна резистенција

Антимикробната резистенција (АМР) е една од најголемите здравствени закани денес, како во здравствените установи, така и во заедницата. Препознавајќи ја потребата од меѓусекторски и интердисциплинарен, но и од меѓународен пристап во справувањето со овој јавно-здравствен предизвик, а во согласност со целите на Европскиот стратегиски акциски план за антибиотска резистенција од 2011 година, Регионалната канцеларија на […]

02.01.2015 Здравствени политики и менаџментВести

„Имплементација на политиките во електронското здравство во Македонија“ презентирана на конференцијата за е-Здравство во Ротердам

Публикацијата „Имплементација на политиките во електронското здравство во Македонија“,на која автор е Стефан Чичевалиев од Здружението „6та Ѕвезда“ а ко-автор е Неда Милевска Костова од „Студиорум“, беше презентирана на конференцијата за е-Здравство, на која се дискутираше за прашањата и предизвиците од областа на политиките и менаџментот на здравствената заштита.

17.11.2013 Здравствени политики и менаџментВести

По шести пат ќе се одбележи Европскиот ден за рационална употреба на антибиотиците

По шести пат ќе се одбележи европскиот ден за рационална употреба на антибиотиците. Главни активности оваа година ќе бидат презентација на промотивни материјали за подигнување на свеста и еднодневна тренинг сесија за микробиолози за следење на протоколите и упатствата на ЕУКАСТ.

14.11.2012 НастаниЗдравствени политики и менаџментВести

По петти пат го одбележуваме европскиот ден за рационална употреба на антибиотиците

Согледувајќи го значењето на рационалната примена на антибиотиците и големината на проблемот со растечката отпорност на бактериите кон антибиотиците, Македонија уште од самиот почеток на оваа иницијатива во 2008 година беше една од 32те eвропски земји кои активно ја промовираа рационалната примена на антибиотиците меѓу населението и здравствените работници. Оваа година, Европскиот ден е насочен кон промоција на рационалната примена на антибиотиците меѓу докторите по ветеринарна медицина.

31.05.2010 Здравствени политики и менаџментВести

Учество на колоквиум за истражувачки методи за анализа на секундарни податоци

Како дел од серијата колоквиуми за изучување на методологија, организирани од Регионална програма за поттикнување на истражувањето (Regional Research Promotion Programme – RRPP) член на истражувачкиот тим на ЦРИС Студиорум учествуваше на вториот колоквиум за анализа на секундарни податоци во Приштина, Косово, од 27 до 28 мај 2010 година.

22.05.2010 Здравствени политики и менаџментВести

Учество на Третата конференција за здравје на мигрантите и етничките малцинства во Европа

Имајќи ги во својот главен фокус здравствените политики, здравјето на малцинствата, а особено здравјето на Ромите, ЦРИС Студиорум прави напори активно да учествува на настани поврзани со овие теми организирани на глобално ниво, со цел споделување на истражувачкото искуство и наоди. Како дел од овие напори, претставници на ЦРИС Студиорум ќе учествуваат на Третата конференција за здравје на мигрантите и етничките малцинства во Европа, која ќе се одржи во Печ, Унгарија од 27 до 29 мај 2010 година.

03.02.2010 Здравствени политики и менаџментВести

ЦРИС Студиорум е еден од добитниците на наградата „Бисер на мудроста“ за 2010 година

Наградата „Бисер на мудроста“ се доделува на лица и организации кои дале несебичен придонес за спречување на појавата на рак на грлото на матката во своите заедници. ЦРИС Студиорум како дел од македонскиот тим е добитник на признанието за програмата Прогресивна имплементација на организирана превенција од рак на грлото на матката.Page 1 of 212