ЦРИС Студиорум
CRPRC Studiorum

Одбележување на 5 мај, Светски ден на хигиена на рацете

5 мај оваа година се одбележа со доставување на промотивни материјали – постери до здравствените установи, со цел доближување на активностите до здравствените работници.

Активностите за одбележување на овој ден и изработка на постерите се дел од долгогодишната соработка на Министерство за здравство – Мултисекторска комисија за антимикробна резистенција и канцеларијата на СЗО во земјата, а со поддршка на Регионалната канцеларија на СЗО во Европа, и во соработка со Институтот за јавно здравје на Република Македонија и ЦРИС Студиорум.

СЗО издаде водич за хигиена на рацете во здравствените институции, достапен ТУКА [eng].


Корисни линковиs: