ЦРИС Студиорум
CRPRC Studiorum
27.11.2014 Здравствени политики и менаџментВести

Студиорум придонесува кон Нацрт-глобалниот акциски план на СЗО за антимикробна резистеција

Препознавајќи ја потребата од глобален пристап во борбата против антимикробната резистенција, Студиорум се вклучи во двомесечниот електронскиот консултативен процес на Светската здравствена организација.

24.11.2014 Здравствени политики и менаџментВести

Европскиот ден за рационална употреба на антибиотиците одбележан на Вонредната министерска средба на ЗМЈИЕ

Годинешното одбележување на Европскиот ден за рационална употреба на антибиотиците (18 ноември) беше дел од Вонредната министерска средба на Здравствената мрежа на Југоисточна Европа којашто се одржа во Скопје во рамки на македонското претседателство со Мрежата.

25.09.2014 НастаниЗдравствени политики и менаџмент

„Антибиотиците не се храна“: Семинари за рационална употреба на антибиотици

Со цел превенција на нерационалната употреба на антибиотиците и антимикробната резистенција, а во рамки на постојната иницијатива за одбележување на Европскиот ден за рационална употреба на антибиотици (European Antibiotic Awareness Day), во соработка со Министерството за здравство на РМ, Фондот за здравствено осигурување на Македонија и Институтот за јавно здравје на РМ, Студиорум ќе организира […]

15.09.2014 Здравствени политики и менаџмент

Успешен старт на процесот на самопроценка на јавно-здравствените операции во Македонија

Процесот на самопроценка на јавно-здравствените операции во Македонија отпочна со тридневна работилница во Охрид, во присуство на експерти од СЗО и владини претставници, чинители од здравствениот и другите сектори од Македонија ги оценуваа јавно-здравствените операции со помош на алатката на СЗО за самопроценка.Page 1 of 11