ЦРИС Студиорум
CRPRC Studiorum
21.07.2015 Здравствени политики и менаџментВести

СЗО Европа го објави Извештајот од меѓународната работилница за антимикробна резистенција

Антимикробната резистенција (АМР) е една од најголемите здравствени закани денес, како во здравствените установи, така и во заедницата. Препознавајќи ја потребата од меѓусекторски и интердисциплинарен, но и од меѓународен пристап во справувањето со овој јавно-здравствен предизвик, а во согласност со целите на Европскиот стратегиски акциски план за антибиотска резистенција од 2011 година, Регионалната канцеларија на […]

10.10.2013 НастаниПрограма за човекови права

Извештај: 16ото издание на индексот на одржливост на граѓанските организации

16ото издание на индексот на одржливост на граѓанските организации, кој ги покрива настаните во Централна и Источна Европа и Евроазија во 2012 година. Индексот го следи напредокот на граѓанскиот сектор во дваесет и девет земји во последните шеснаесет години. Тој ја испитува целосната овозможувачка средина за граѓанското општество, фокусирајќи се на законската рамка, капацитетот на организациите, финансиската моќ, застапувањето, давањето на услуги, инфраструктурата, и сликата во јавноста.

02.12.2012 Програма за човекови праваВести

Објавен извештајот за индексот за владеење на правото за 2012 година

На 28 ноември, 2012 година, The World Justice Project (WJP) го објави Изврштајот за Индексот за владеење на правото за 2012 година (WJP Rule of Law Index 2012). Оваа година, извештајот, за прв пат вклучува 97 земји и јурисдикции. Преку својата Програма за човекови права, Студиорум исто така учествуваше во изработката на овој Индекс.

29.04.2009 Здравствени политики и менаџментВести

Објавен е извештајот „ХПВ вакцинација низ Европа“

Овој извештај претставува резиме на политиките и практиките за ХПВ вакцинација низ Европа. Како што може да се види во презентираните информации, ХПВ вакцинацијата е составена од спектар на активности: национални кампањи, вакцинација во училишта, вакцинација во приватни ординации и друго.

Здравствени политики и менаџментВести

Клучен развој за правата на пациентите во Европскиот парламент

Европскиот Парламент неодамна го усвои извештајот кој ќе им даде на пациентите можност да патуваат низ Европа со цел да добијат здравствена услуга. Директивата е се поблиску до реализација, тоа го покажува усвојувањето на извештајот со 297 гласови ЗА, 120 против и 152 воздржани.

20.10.2007 Здравствени политики и менаџментВести

Списанието за јавно здравје на Спрингер објави извештај на Студиорум

Извештајот на Студиорум „Физичката активност и исхраната – Активности за информирање во врска со здравјето на ЕУ, СЗО, европските мрежи и други домашни примери“ беше објавен од Списанието за јавно здравје.Page 1 of 11