ЦРИС Студиорум
CRPRC Studiorum
29.04.2011 Здравствени политики и менаџментВести

Студиорум учествуваше на конференција за научно-општествените истражувања во Македонија

На 14 април 2011 година, во хотелот Континентал во Скопје беше одржана конференција на тема „Состојбата на научно-општествените истражувања во Република Македонија”. Овој настан го привлече вниманието на повеќе тинк-танк организации од Македонија, претставници од државните и приватните универзитети, Министерството за образование и наука, како и независни истражувачи.

18.06.2010 Здравствени политики и менаџментВести

Студиорум учествува на Втората годишна научна конференција на РРПП

Втората годишна научна конференција на Регионалната програма за промоција на истражувањата (РРПП) ќе се одржи 25-27 јуни, 2010 година Драч, Албанија. На конференцијата ќе учествуваат преку 90 учесници од 16 земји од регионот, од Европа и прекуокеански земји. Истражувачи, вклучувајќи ги и тие кои работат на проекти поддржани од РРПП, ќе ги презентираат нивните трудови во пет паралелни работилници.

31.05.2010 Здравствени политики и менаџментВести

Учество на колоквиум за истражувачки методи за анализа на секундарни податоци

Како дел од серијата колоквиуми за изучување на методологија, организирани од Регионална програма за поттикнување на истражувањето (Regional Research Promotion Programme – RRPP) член на истражувачкиот тим на ЦРИС Студиорум учествуваше на вториот колоквиум за анализа на секундарни податоци во Приштина, Косово, од 27 до 28 мај 2010 година.

15.02.2010 Здравствени политики и менаџментПрограма за човекови праваВести

Студиорум доби грант за истражувачки проект од Регионалната програма за промоција на истражувањето

ЦРИС Студиорум е еден од добитниците на истражувачки грант за 2010/11 година кои ги доделува Регионална Програма за Поттикнување на Истражувањето (РРПП). Со Програмата раководи Универзитетот од Фрибург, а е финансирана од страна на Швајцарската агенција за развој и соработка. РРПП во земјите од Западен Балкан има за цел да ги промовира и зајакне истражувачките капацитети во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Македонија, Црна Гора и Србија.Page 1 of 11